MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 september 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 28 - God kent jou
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 90: 1, 2 (Gij zijt geweest, o Heer)
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 617a (10.000 redenen)
Nío wordt de kerk binnengedragen
Gebed
Presentatie
Luisterlied: God will work it out (link volgt)
Lezen van het doopformulier
Doopgebed
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Vragen
Hemelhoog 503: God kent jou
Bediening van de doop
Vraag aan de gemeente, graag op de beamer weergeven:
Gemeente, wilt u Nío dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Hemelhoog 61:1 (De Here zegent jou)
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Bijbellezing: Matteüs 7: 24-8: 1
Lied 939: 1, 3 (Op U alleen)
Verkondiging
Hemelhoog 629 (De kracht van uw liefde)
Gebeden
Gaven
Lied 423 (Nu wij uiteengaan)
Zegen/ gezongen amen


Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Stapper
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Esmee Bos
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.