MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 augustus 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 ‘God zij ons gunstig en genadig’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 25: 2 ‘HERE, maak mij uwe wegen’
de Tien Woorden
lied: Psalm 25: 5 ‘Louter goedheid zijn Gods wegen’
gebed om vergeving en de opening van het Woord
voor de kinderen
kinderlied: 39 (Adventskerkbundel) ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’
Schriftlezing: Jona 4
lied: 1010: 3 en 4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
verkondiging
lied: Psalm 103: 1, 3 en 4 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’
gedachtenis overledene
lied: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 103c: 1, 2 en 5 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Stapper
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.