MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 augustus 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 93 (De Heer is koning)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Woord voor onderweg: Filippenzen 2: 12-16a (tot ‘brengt’)
Lied 25b (Houd mij in leven)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 40 (Samen)
Gebed om de heilige Geest
Lezing: Genesis 8: 1-14
Gez 304:1 (God is getrouw)
Lezing: Marcus 6: 45-52
Gez 304: 2, 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 940 (Verberg mij nu)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 422 (Laat de woorden)
Zegen /gezongen amen/ Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Dhr. C.J. Sneep
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.