MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 6 augustus 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 31 - Ben je groot of ben je klein
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 146: 1 en 3 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 86: 1 ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 86: 2 ‘Ja tot U hef ik mijn leven’
leefregel
lied: Psalm 86: 4 Leer mij naar uw wil te handelen’
gebed om de opening van het Woord
voor de kinderen
kinderlied: KL 31 (Adventskerkbundel) ‘Ben je groot of ben je klein’
Schriftlezing: Jona 3
lied: Gezang 478: 5, 6 en 7 (Liedboek 1973) ‘God klaagt aan. Geen sterveling...’
verkondiging
lied: 345 (Hemelhoog) ‘Ik heb de vaste grond gevonden’
gedachtenis overledene
lied: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 755 ‘Toch overwint eens de genade’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling: Dhr. P. Sneep
Ouderling: Mw. M. Sneep-Vos
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.