MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 30 juli 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 27 - Here der heren
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 96: 1, 2 en 3 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 975: 1, 2 en 3 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Gods gebod
lied van verootmoediging: Psalm 19: 5 ‘Zo helpt Gij, God, uw knecht’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: 27 (Adventskerkbundel) ‘Here der heren’
Schriftlezing: Handelingen 17: 16 – 34
lied: 825: 1, 2 en 5 ‘De wereld is van Hem vervuld’
verkondiging
lied: 687 (Hemelhoog) ‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Dhr. T. de Vries
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Riena Westdijk
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.