MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 juli 2023 - 09:30 uur
Ds. E. Bouman, uit Stavenisse
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 5 - Zing hoeveel je van God houdt
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 [Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here]

Stil gebed
Votum en Groet
Gebed van toenadering (verootmoediging)
Woord van genade en oproep tot leven: 1 Johannes 1: 5-2:2 en 3:18-24
Zingen: Lied 1005: 1,2,5 (Zoekend naar licht, hier in het duister)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Zingen kinderlied: Lied 5 [‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven]
Schriftlezing OT: Psalm 27
Schriftlezing NT: Johannes 5:1-9
Zingen: Lied 221 (Zo vriendelijke en veilig als het licht)
Verkondiging: Een sterk hart?!
Orgelspel – Lied 538 [Een mens te zijn op aarde]

Bericht van overlijden
Zingen: Lied 961 [Niemand leeft voor zichzelf]
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 903: 1, 3, 6 [Zou ik niet van harte zingen]

Zegen – Amen, amen, amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. J. Hoogendijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Stapper
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Martine Stapper
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.