MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 juni 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Belijdenisdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 28 - God kent jou
Orde van dienst:
Belijdenisdienst 25 juni 2023
Welkom / mededelingen
Psalm 139b (Heer U doorgrondt en kent mij)
Stil gebed, votum en groet
New Adventure: Thuis - Sela *
Gebed/ genadeverkondiging / Romeinen 8: 14-17
Hemelhoog 627 (Abba Vader/ Abba father: 3 coupletten)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 11: God kent jou
Kinderen naar de nevendienst en 12+
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1-12
New Adventure: Liedboek 891:1 (Lord I come to You) gevolgd door samenzang: Hemelhoog 629:2 Heer ik kom tot U
Verkondiging
Lied: You say/ Ik vertrouw (Lauren Daigle)*
Onderwijzing
Presentatie
Afwending en toewending
Geloofsbelijdenis: Lied 340b (Apostolicum)
Geloften en vragen

Vraag aan de gemeente: Wilt u Amber, Teddy en Martine naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?
Antwoord: Ja, dat willen wij.

Gebed
Doop en zegen
Verwelkoming (Hemelhoog 473, aangepaste tekst: Zegen hen)*
New Adventure: Hemelhoog 352 (Jezus’ liefde voor mij)
Gebeden en gaven
New Adventure: You raise me up gevolgd door samenzang: U tilt mij op*
Zegen (gezongen amen)

Liedteksten:

Thuis - Sela
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

You say/ Ik vertrouw
I keep fighting voices in my mind that say I`m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am because I need to know

Maar jij zegt: je bent mooi, ik zie mijn verdriet
Jij zegt: je bent sterk, zo voel ik ’t niet
Als jij zegt: het komt goed, denk ik het heeft geen zin
verlies ik van de stroom, zwem jij er tegenin…

Maar ik vertrouw
Oh, ik vertrouw…
…steeds een beetje meer
Op jou

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth,
in You I find my identity Ooh-oh

Jij zegt: je bent mooi, ik zie mijn verdriet
Jij zegt: je bent sterk, zo voel ik ’t niet
Als ik de regen voel, zie jij de blauwe lucht
En haalt me naar je toe, zelf als ik van je vlucht

Maar ik vertrouw
oh, ik vertrouw…
…steeds een beetje meer
Op jou

Taking all I have, and now I`m laying it at Your feet
You have every failure, God, You have every victory
Ooh-oh
Maar jij zegt: je bent mooi, ik zie mijn verdriet
Jij zegt: je bent sterk, zo voel ik ’t niet
Als jij zegt: het komt goed, denk ik het heeft geen zin
verlies ik van de stroom, zwem jij er tegenin…

Maar ik vertrouw
Oh, ik vertrouw…
…steeds een beetje meer
Op jou

U tilt mij op/You raise me up
1. Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen
en is mijn hart door zorgen overmand
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
tot U daar bent en reikt uw vaderhand

Refr: U tilt mij op, zodat ik sta op bergen
U tilt mij op, ja dwars door stormen heen
Ik ben sterk, U draagt mij op uw schouders
U tilt mij op, ik voel mij niet alleen

2. U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken
U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog
Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen
U voert mij mee tot aan de hemelboog

Refr: U tilt mij op, zodat ik sta op bergen
U tilt mij op, ja dwars door stormen heen.
Ik ben sterk, U draagt mij op uw schouders
U tilt mij op, ik voel mij niet alleen

3. Dan straalt de zon vanuit de wijde hemel
dan laat ik angst en zorgen achter mij
en gesterkt kan ik mijn weg vervolgen
want wat ook komt, uw liefde blijft nabij!

Hemelhoog 473

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
Als de Bron van leven, die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen hen waar ze in geloof voor leven.
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.


You raise me up
[Verse]
When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened me
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit a while with me

[Chorus]
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be

2. U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken
U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog
Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen
U voert mij mee tot aan de hemelboog.

Refr: U tilt mij op, zodat ik sta op bergen
U tilt mij op, ja dwars door stormen heen.
Ik ben sterk, U draagt mij op uw schouders
U tilt mij op, ik voel mij niet alleen

3. Dan straalt de zon vanuit de wijde hemel
dan laat ik angst en zorgen achter mij
en gesterkt kan ik mijn weg vervolgen
want wat ook komt, uw liefde blijft nabij!

Refrein (3x): U tilt mij op, zodat ik sta op bergen
U tilt mij op, ja dwars door stormen heen.
Ik ben sterk, U draagt mij op uw schouders
U tilt mij op, ik voel mij niet alleen.

Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Joop Westdijk
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.