MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 juni 2023 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
Psalm 33: 1, 8
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
Gebed om de heilige Geest
Psalm 13 en Marcus 8: 22-26
Lied 422 (Laat de woorden)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Hemelhoog 298 (Genade, zo oneindig groot)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte
Lied 418 (God, schenk ons de kracht)
Zegen / gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.