MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 juni 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 6 - Zingen maakt blij
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
Psalm 33: 1, 7, 8 (Kom nu met zang)
Stil gebed, votum en groet
Lied 463: 1, 3, 5, 8 (Licht in onze ogen)
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 6: Zingen maakt blij
Kinderen naar kindernevendienst en 12+
Gebed om de heilige Geest
Psalm 13 en Marcus 8: 22-26
Lied 422 (Laat de woorden)
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 298 (Genade, zo oneindig groot)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 975 (Jezus roept hier mensen samen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte/ kinderen terug van de oppas
Lied 418 (God, schenk ons de kracht)
Zegen/ gezongen amen
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Martine Wielinga
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.