MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 7 mei 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 20 - Jezus is de goede Herder
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 66: 1, 5, 7 (Breek, aarde, uit in jubelzangen)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 1005: 1, 2, 5 (Zoekend naar licht)
Gebed
Genadeverkondiging, woorden voor onderweg (Deut 6:4-9)
Lied 320 (Wie oren om te horen heeft)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 428 (Jezus is de Goede Herder)
De kinderen en tieners gaan naar de kindernevendienst en 12+
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Hosea 6: 1-7
Lied 791: 3, 4, 6 (Liefde luidt de naam der namen)
Schriftlezing: Joh 21:15-19
ELB 371: 1, 3, 4 (Mijn Jezus, ik houd van U)
Verkondiging
Orgelspel
Lied: Rakelings Nabij 46* (U roept ons tot de orde, door Alfred Bronswijk bij de melodie van Lied 990)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 903: 1, 2, 6 (Zou ik niet van harte zingen)
Zegen (gezongen amen)

*Rakelings Nabij 46 (Alfred Bronswijk)
1. U roept ons tot de orde,
om hier een lied te zijn,
om samen uw hartslag te worden
als tegenstem tegen pijn.

2. U breekt ons stille zwijgen,
en spelt het woord voor woord,
hoe U hier gestalte wilt krijgen
in liefde nog ongehoord.

3. U nodigt stemmen tot zingen,
bemoedigt ons tot de daad
en zegent het hart van wie gingen
de weg waarlangs Christus gaat.
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Joop Westdijk
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.