MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 30 april 2023 - 10:00 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Orde van dienst:
Mededelingen
Psalm 92 : 1 en 2 (Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst)
Votum en groet
Psalm 92 : 3 en 4 (Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd)
Wetslezing
Lied 654: 3 en 4 (Voor ’t leven hebben wij de dood, het lege niets verkozen)
Gebed
Toespraak aan de kinderen
Kinderlied 1 : “Dit is de dag”
Kinderen verlaten de kerk
Schriftlezing: Deuteronomium 25 : 5 – 10 uit de NBG vertaling 1951
Marcus 12 : 18 – 27 uit de NBG vertaling 1951
Psalm 118 : 6 (Des Heren hand is hoog verheven)
Verkondiging over Marcus 12 : 27 – “Hij is niet een God van doden, maar van levenden”
Lied 727 : 1, 2 en 3 (Voor alle heil’gen in de heerlijkheid)
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
Collecten
Lied 662 : 1 en 3 (Heer, komt in deze tijd uw heerschappij)
Zegen (Engels en Nederlands)
Wilhelmus (vers 1 en 6)
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Stapper
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie zetten: Mw. J. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.