MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 april 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Jeugddienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 14 - Als je bidt zal Hij je geven
Orde van dienst:
m.m.v. de jeugdband van De Lichtkring

muziek
welkom en afkondigingen
lied: Psalm 119: 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Als je de weg van Gods geboden gaat’

moment voor persoonlijk gebed
woord van bemoediging en groet
lied: ‘God wijst mij een weg’ (Hemelhoog, lied 418)
de Tien Woorden in gewone taal
lied: ‘Toon mijn liefde’ (Opwekking, lied 705/ Hemelhoog, lied 401)
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kindermoment
kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (Hemelhoog, lied 382)
in gesprek over de vraag: ‘Heb je wel eens een regel overtreden? Welke?’
schriftlezingen: Matteüs 5: 17 – 26; 43 – 48 en Matteüs 12: 1 – 15
muziek
overdenking
lied: ‘De kracht van uw liefde’ (Hemelhoog, lied 629)

dankgebed – voorbeden – ‘Onze Vader in de hemel’ (Hemelhoog, lied 545)
collecte
slotlied: ‘Tienduizend redenen’ (Hemelhoog, 617a)
wegzending en zegen (amen wordt gesproken)
muziek
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D. Dirkzwager
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Stapper
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.