MenuInformatie over de kerkdienst
vrijdag 7 april 2023 - 19:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
het is stil in de kerk
woord van welkom
intochtslied: Psalm 130: 1, 2 en 4 ‘Uit diepten van ellende’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 562 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
gebed om de opening van het Woord
het evangelie: Johannes 19: 16b – 27
lied: 575: 1 en 2 ‘Jezus, leven van ons leven’
vervolg: Johannes 19: 28- 30
de Paaskaars wordt gedoofd en wij zijn stil
vervolg: Johannes 19: 31 – 37
lied: 558: 1, 8, 9 en 10 ‘Jezus, om uw lijden groot’
verkondiging (Johannes 19: 28 ‘Ik heb dorst’)
lied: 114: 1, 6, 7 en 8 (Evangelische liedbundel) ‘Als ik in gedachten sta’
- instellingswoorden
- gebed
- lied: Psalm 22: 11
- delen van brood en wijn
– bij de wisseling van de tafels, zingen we steeds een couplet van lied 561 en bij de vierde tafel de coupletten 4 en 5 ‘O liefde die verborgen zijt’
- dankzegging
vervolg evangelielezing: Johannes 19: 38 – 42

wegzending en zegen (zonder gezongen ‘amen’)
lied: 590 ‘Nu valt de nacht’
in stilte verlaten we de kerk
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Dhr. M. Wirht
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.