MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 2 april 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Palmzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 21 - Samen op weg naar Pasen
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 118: 9 en 10 ‘Dit is de dag, die God deed rijzen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 21 (Adventskerkbundel) ‘Samen op weg naar Pasen’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
leefregel
lied: Psalm 73: 10 ‘Wie heb ik in de hemel, Heer,’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van genade
schriftlezing: Matteüs 21: 1 – 11
lied: 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion,’
verkondiging
lied: 554 ‘Welkom, welkom, koning Jezus’
de kinderen komen terug in de kerk en zingen: 195 (Hemelhoog) ‘Wij zwaaien met takken’
gesprekje met de kinderen
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: 552 ‘Dit is een dag van zingen’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Kindernevendienst Assistent: Esmee Bos
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Martine Wielinga
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.