MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 19 februari 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 34 - De Here zegent jou
Orde van dienst:
In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Jim Woensdregt,
zoon van Michael en Mandy Woensdregt – de Jong

orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 778 ‘O Here God, ons diepst verlangen’
onderwijzing bij de doop
terwijl Jim wordt binnengedragen zingen we lied 354: 1, 3, 4 `Jouw leven staat aan het begin`
doopgebed
klein credo: 344 ‘Wij geloven één voor één’
drie vragen aan de ouders
de kinderen komen naar het liturgisch centrum
gesprekje met de kinderen
bediening van de heilige doop
vraag aan de gemeente
we zingen Jim toe: kinderlied: 34 ‘De Here zegent jou’ (Adventskerkbundel)
de doopkaars wordt aangestoken
Jim wordt de kerk uitgedragen en de kinderen kunnen naar de kindernevendienst
dankgebed en gebed om de opening van het Woord
schriftlezingen: Genesis 6: 11 – 19 en 7: 6-7 en 15-16
1 Petrus 3: 17 – 22
lied: 350: 1, 2, 3 en 4 ‘Het water van de grote vloed’
verkondiging
lied: 358 ‘Water, water van de doop’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: 416: 1 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Joop Westdijk
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.