MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 januari 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 12 - Met mijn handen samen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 62: 1, 4, 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Stil gebed, votum en groet
Lied 837: 1, 3, 4 (Iedereen zoekt U)
Gebed
Lied: Toekomst vol van hoop (Sela)
Woord voor onderweg: Filippenzen 4: 4-9
Kinderlied 12 (Met mijn handen samen)
Kinderen en 12+ naar de nevendienst
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: 2 Koningen 9: 16-22
Lied 1010: 1, 2 (Geef vrede, Heer geef vrede)
Lezing: MatteĆ¼s 5: 1-12
Lied 1010: 3, 4
Verkondiging
Hemelhoog 627: 1, 2 (Abba Vader)
Gebeden en gaven
Lied 905: 1, 2, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)
Zegen
Gezongen amen

Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. A.W.A.P. Bouman
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Leiding 12+: Martine Wielinga
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.