MenuInformatie over de kerkdienst
zaterdag 24 december 2022 - 22:30 uur
Dhr. K. Pastoor, uit Nieuwendijk
Kerstnachtdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
VOORAF
De klokken luiden in de stilte van de avond.
Organist Simon Stelling improviseert op melodieën van kerstliederen.
INTREDE EN TOENADERING
Voorganger en kerkenraad nemen plaats
Joy to the world (solozang Martine Straesser)
Woord van welkom
Aanvangslied Komt allen tezamen Lied 477 : 1, 2, 3 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet

LIEDEREN VAN LOFPRIJZING EN AANBIDDING
Hoor, de engelen zingen de eer Lied 481 : 1, 2 en 3
Eer zij God in onze dagen Lied 487 : 1, 2 en 3
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om ontferming en om de kracht van de Heilige Geest
Schlafe mein Liebster (uit het Weihnachtsoratorium, BWV 248, J.S. Bach)
solozang Martine Straesser
Lezing: Ev. Johannes 1 : 1 – 18
Zingen: Nu zijt wellekome Lied 476 : 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lied 483 1, 2 en 3

GEBED, INZAMELING EN ZEGEN
Gebeden (dankzegging en voorbede)
O Holy night (solozang Martine Straesser)
Inzameling van de gaven
Zingen: Midden in de winternacht Lied 486 : 1, 2 en 4
Zegen
Zingen: Ere zij God

UITGANG
Orgelimprovisatie over Kerstliederen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.