MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 november 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.