MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 13 november 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 98: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Zing voor de Heer, om Hem te eren’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 33: 8 ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’
de Tien Woorden
lied: Psalm 32: 4 ‘Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen’
gebed om ontferming en de opening van het Woord
kindermoment
kinderlied: 32 (Adventskerkbundel) ‘Ja is ja’
schriftlezing: Openbaring 3: 14 – 22
lied: Psalm 36: 2 ‘Uw heil is als de hemel hoog’
verkondiging

lied: Gezang 295 (Liedboek 1973) ‘Aan de deur van ‘s harten woning’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: 579: 1, 4 en 5 (Hemelhoog) ‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’
orgelspel
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. A.W.A.P. Bouman
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.