MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 oktober 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 13 - Onze Vader
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 146: 1, 3 en 8 (oude berijming; melodie Joh. de Heer) ‘Prijs den Heer met blijde galmen’

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
`k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
`k Zal, zo lang ik `t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in `t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
Vestigt op den HEER, zijn God.

‘t Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
voorbereiding op de viering van het avondmaal: gebed om vergeving
woord van Gods genade
lied: 376: 1 ‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’
leefregel: Romeinen 12: 9 – 18 en 21
lied: 376: 5 ‘Jezus, oorsprong van mijn leven’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
lezing van het evangelie: Lucas 14: 15 – 24
lied: Psalm 67: 1 en 2 ‘God zij ons gunstig en genadig’
verkondiging
we belijden zingend ons geloof met lied 344 ‘Wij geloven één voor één’
(kinderen komen terug in de kerk)
onderwijzing bij het avondmaal
inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel, terwijl wij zingen: lied 975: 1 en 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’
gebed
gezongen ‘Onze Vader’(kinderlied), nr. 13 Adventskerkbundel ‘Onze Vader’
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
dankzegging na de maaltijd
slotlied: 412: 3 ‘U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!’
zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Esmee Bos
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.