MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 augustus 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 98: 1, 4 (Zing een nieuw lied)
Stil gebed, votum en groet
Lied 531: 1, 2, 3 (Jezus die langs het water liep)
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 885: 1, 2 (Groot is uw trouw)
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied 40 (Samen)
Schriftlezing: Lucas 5: 1-11
Lied 836: 1, 2, 4 (O Heer die onze Vader zijt)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 993 (Samen op de aarde)
Gebeden en gaven
Hemelhoog 624: 1, 2, 3, 4 (Vreugde, vreugde, louter vreugde)
Zegen/ Hemelhoog 624: 5

Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Dhr. P. van `t Wout
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst: Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Martine Wielinga
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.