MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 mei 2022 - 09:30 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 11 - Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Orde van dienst:
Mededelingen
Gezang 906 : 1 (God is tegenwoordig)
Votum en groet
Gezang 906 : 7 en 8 (Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede)
Wetslezing
Psalm 51 : 5 en 6 (Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht)
Gebed
Kinderlied
Woord tot de kinderen
Schriftlezing: Mattheüs 13 : 24 - 30
Gezang 764 ; 1, 4 en 6 (Een zaaier ging uit om te zaaien)
Preek over Mattheüs 13 : 30 – “Laat beide samen opgroeien tot de oogst”
Gezang 765 : 1, 2, 3 en 4 (Gij hebt met uw brede gebaren de mensen gestrooid uit uw hand)
Dankgebed
Collecten
Psalm 65 : 2 en 5 (Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof)
Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. C. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Martine Stapper
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.