MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 5 december 2021 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Tweede Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 17: 1 en 3 ‘Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht’
aansteken van de tweede adventskaars door…
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 117a ‘Gij volken looft uw Heer en God’
leefregel
lied: 440: 3 ‘Een hart dat wacht in ootmoed’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: 19 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (Adventskerkbundel)
schriftlezing: Ruth 2 (NBV21)
lied: 904: 2 en 3 ‘De Heer moet gij vertrouwen’
verkondiging
orgelspel
aandacht voor het advents/kerstproject
dankgebed en voorbeden
aandacht voor de collecten
slotlied: 467: 5 en 7 ‘Daag op, o grote dageraad’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
uitleidend orgelspel
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. J.A. van den Hoven
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (gebouw SKA): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Maikel Wirht
Coordinator: Jaap Stapper
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.