MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 30 mei 2021 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 72: 1 en 7 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 499 (Hemelhoog) ‘Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam’
de Tien Woorden
lied van verootmoediging: Psalm 25: 2 en 3 ‘Here, maak mij uwe wegen’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van Gods genade
kinderlied: 88 (Hemelhoog) ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’
schriftlezing: Handelingen 3: 1-10
lied: 359 (Hemelhoog) ‘Nooit kan ‘t geloof teveel verwachten’
verkondiging
lied: 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 705: 1, 3 en 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’
wegzending en zegen
orgelspel
Er is kindernevendienst.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koster 2: Dhr. G. van Horssen
Zang: Dhr. N.W. Schipaanboord
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Dhr. D. van Smirren
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.