MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 maart 2021 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koster 2: Dhr. G. van Horssen
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Coordinator: Johan Wassenaar
BHV: Sjanie Fousert
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.