MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 oktober 2020 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Orgelvesper
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Zondag 25 oktober wordt het Steinmeyerorgel heringebruikgenomen door de kerkelijke gemeente. Ter gelegenheid daarvan is de middagdienst een orgelvesper waarin het Lutherlied `Een vaste burcht is onze God` centraal staat. Er zullen o.a. bewerkingen van Johann Sebastian Bach, Max Reger en Jan Zwart te horen zijn. Simon Stelling is de organist en ds. Van Rikxoort verzorgt de liturgie en de (korte) overdenking.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Coordinator: Ivo van Ark
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.