MenuInformatie over de kerkdienst
donderdag 24 december 2020 - 18:30 uur
Kinderkerstfeest
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. F. Godthelp
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Johan Wassenaar
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.