MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 juli 2020 - 09:30 uur
Ds. K.W. de Jong, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Orde van dienst:
Ps. 146: 1 en 4
Stil gebed, onze hulp, groet
Lied 195
Tien geboden
Gez. 440 (Liedboek 1973): 1, 3 en 4
Gebed
Lied: Hemelhoog 528a (Dit is de dag)
Schriftlezing: Lucas 13: 10-17
Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7
Preek
Ps. 18: 1 en 15
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Lied 631: 1, 2 en 4
Zegen
Collecte(n) bij het uitgaan
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. R.H.M. de Jonge
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Koster 2: Dhr. H. van der Nagel
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Maikel Wirht
BHV: Nico Schipaanboord
Beamer: Martine Stapper
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.