MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 19 juli 2020 - 09:30 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Orde van dienst:
Mededelingen
Gezang 675 : 1
Votum en groet
Gezang 675 : 2
De tien geboden op rijm
Psalm 86 : 2 en 3
Kinderlied 39 “Dit is mijn hand en dat mijn voet”
Kindermoment
1e lezing: Genesis 11 : 1 –9 (NBG vert. 1951)
Psalm 73 : 3
2e lezing: 2 Samuël 24 ; 10 – 17 (NBG vert. 1951)
Psalm 73 : 8
3e lezing: Daniël 5 : 22 – 28 (NBG vert. 1951)
Psalm 73 : 9

Preek over 2 Samuël 24 : 10 – “Here, doe dan de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld”

Gezang 841 : 1 tot en met 4
Gebed en voorbeden
Collecten
Slotzang: Psalm 96 : 1 en 7
Zegen
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Coordinator: Jeroen van den Hoven
BHV: Sjanie Fousert
Beamer: Naomi van `t Wout
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.