MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 24 mei 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Alleen via Studio Alphen
of online te volgen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 19 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 67: 1 en 2
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Gezang 235 (Liedboek 1973)
leefregel
lied: 139b (Liedboek 2013)
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest

kinderlied: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ (Hemelhoog, lied 88)
schriftlezingen: Matteüs 28: 16 – 20 en Handelingen 1: 1 – 11
tekstaankondiging: Handelingen 1: 8
lied: 838: 1, 2 en 3 (Liedboek 2013)
verkondiging
meditatief orgelspel
dankgebed en voorbeden
slotlied: Gezang 312: 1 en 3 (Liedboek 1973)
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
uitleidend orgelspel
Toelichting
Dit is een gezamenlijke online dienst i.v.m. de Corona crisis. Het is niet mogelijk de dienst bij te wonen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Boxma (MK)
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.