MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 mei 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Pinksteren; doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 11 - Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Orde van dienst:
m.m.v. Simon Stelling, Evie-Janne van Noorel, Mart-Antonny van Noorel
Welkom / mededelingen
Psalm 33: 1, 2, 8 (Kom nu met zang en roer de snaren)
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 672: 1, 2, 3, 7 (Kom laat ons deze dag)
Gebed
Inleiding
Hemelhoog 428 (Jezus is de goede herder)
Doopgebed
Geloofsbelijdenis: ELB 289, volgens kerkbeamer (=4 coupletten) (Melodie lied 913, wat de toekomst brengen moge)
Vragen
Doop
Verwelkoming
Vraag op beamer:
Gemeente, wilt u Gabriëlla, die gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Ja, dat willen wij
Toezingen Lied 416: 1, 2 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Kinderlied 11: Dank u voor de wonderen die gebeuren

Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Lied 675: 1 (Geest van hierboven)
Matteüs 6: 24-27 en 33-34
Lied 675: 2
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: My Peace (Keith Routledge) door Simon en Evie-Janne
Hemelhoog 460: Ik zal er zijn
Kinderen komen terug - aandacht project
Gebeden en gaven
Kinderen terug van oppas
Hemelhoog 393: 1, 3, 4 (Gij die gelooft)
Zegen, gezongen amen
Simon speelt Music for the Royal Fireworks van Georg Friedrich Händel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.