MenuMail naar info@adventskerk.info om een account aan te vragen zodat je zelf berichten in deze weblog kunt plaatsen. Of vraag een eigen weblog aan... Reageren kan altijd!

Nieuwe voorzitter Stichting Vrienden van de Adventskerk

Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft met ingang van deze maand weer een nieuwe enthousiaste voorzitter. Dirk Dirkzwager heeft de voorzittershamer opgepakt en zal samen met de andere vijf bestuursleden verder werken aan het behoud en het in goede conditie houden van de meer dan honderdjarige Adventskerk.

Dirk Dirkzwager is geen onbekende van de Adventskerk. Als inwoner van Alphen aan den Rijn en lid van de hervormde gemeente Adventskerk, kent hij de kerk van binnen en buiten.

Hij was ook nauw betrokken bij de activiteiten en organisatie in het jubileumjaar 2022 toen de Adventskerk haar honderdjarig bestaan een jaar lang groots vierde. “Ik heb toen ervaren hoe prachtig de kerk is gelegen in het centrum van Alphen aan den Rijn en hoeveel mooie evenementen er georganiseerd kunnen worden waar zowel inwoners als bezoekers van kunnen genieten,” aldus de nieuwe voorzitter.

De Stichting Vrienden van de Adventskerk werd in 2016 opgericht door enthousiaste Alphenaren die de Adventskerk als iconisch gebouw in Alphen een warm hart toedragen. Met steun van de Alphense gemeenschap en lokale ondernemers, zetten zij zich in om de Adventskerk met orgel en interieur financieel te ondersteunen. Dit doen zij door het organiseren van concerten en andere evenementen, het werven van vrienden via het vriendenprogramma en het aantrekken van sponsoren.

“De kerk verkeert in een redelijke tot goede staat van onderhoud. Desondanks zijn er op middellange termijn aanzienlijke bedragen nodig voor het onderhoud. Onze Stichting hoopt met haar activiteiten en lokale contacten de benodigde fondsen te werven om het kerkgebouw te behouden,” aldus Dirk Dirkzwager.

Het bestuur is nu alleen nog op zoek naar een bestuurslid dat zich wil inzetten voor sponsoring en fondsenwerving. “Er staat nu een solide organisatie die op lange termijn mooie plannen wil maken voor dit bijzondere erfgoed in Alphen.”

Voor meer informatie verwijzen we naar de website:
www.vriendenvandeadventskerk.info

Geplaatst door: Maaike Lilipaly op dinsdag 11 juni om 11:59 uur

Plaats nieuwe reactie
Reactie
Naam
Email(Wordt niet getoond)
Om automatische reacties te voorkomen wordt gevraagd om hieronder als controle de afkorting (drie letters) van de Protestantse Kerk in Nederland in te vullen:
Afkorting