Menu
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14:7-8)

Cornelia de Jong - Broer

overleden maandag 5 oktober 2020 op de leeftijd van 86 jaar

Maandag 5 oktober jl. overleed op 86-jarige leeftijd mevrouw Cornelia de Jong – Broer, gewoond hebbend Magnoliastraat 45. Ze verbleef sinds kort, na een ziekenhuisopname in Leiden, in een hospice te Oegstgeest. Ik was juist onderweg om haar te bezoeken, toen ik halverwege werd gebeld door een dochter die vertelde dat moeder was overleden. Corrie was een echter Alphense. Van Hans Lefeber begreep ik, dat Corrie enige tijd voor haar huwelijk als dienstbode aan de pastorie werkzaam was. Hij herinnert haar als een geweldige vrouw die toen al in staat was goed met de kinderen om te gaan. Hij noemt haar zelfs ‘de liefste dienstbode’ die ze ooit gehad hebben. Ook de kinderen – drie dochters – tekenden haar als een lieve vrouw, die heel zorgzaam was. Ze dacht eerder aan de ander dan aan zichzelf. Ze kon zich helemaal wegcijferen. Nog een mooie typering: ‘Ze was als lijm.’ Daarmee bedoelden de dochters, dat zij alles bij elkaar hield. Ze kon genieten van het familiale, van op bezoek gaan bij haar dochters. Van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. In maart 2004 overleed haar man. Ze waren bijna 49 jaar getrouwd. Elf jaar geleden leerde ze Henk Knecht kennen. Samen hebben ze het goed gehad. En de kinderen noemden hem zelfs een ‘bonusvader’. Maandag 12 oktober hebben we haar begraven op de Oosterbegraafplaats na een afscheidsdienst in de aula aldaar. We luisterden o.a. naar het lievelingslied van Corrie: ‘Abba, Vader’ en we lazen en overdachten Psalm 23, het bekende lied over de Heer die herder is. Ook klonken warme woorden ter gedachtenis aan moeder en oma De Jong. We wensen de familie en meneer Knecht veel sterkte en kracht van Boven! De Heer wil ook jullie herder zijn! ds. Leo van Rikxoort