MenuNieuwsberichten PKN
Volg de nieuwsberichten via ?Social Media?


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig PKN nieuws
Hoe een vraag van de diaconie aan de school een hele wijk in beweging zet

Contact is er altijd geweest tussen de Protestantse Ontmoetingskerk en basisschool de Piramide. De panden huizen naast elkaar en toen de school werd verbouwd, [...]

Ruim veertig Nederlandse kerken tekenen eenheidsverklaring

De essentie van de [...]

Materiaal Startzondag 2019 beschikbaar

'Een goed verhaal' is een vervolg op het thema van vorig jaar, 'een goed gesprek', licht [...]

Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad?

Zomaar wat vragen die ter sprake komen tijdens de bijeenkomst 'Kerkenraad 2025' op 20 mei in Duiven.

Voorbeelden uit Enschede [...]

Zeven opdrachten in zeven gemeenten vormen samen pinksterviering

De protestantse kerk in Duiven vouwt honderden papieren duiven die in de kerk komen te hangen. In Denekamp wordt het pinksterverhaal in graffiti uitgebeeld, [...]

Let op: nog maar acht weken om uw ANBI-gegevens te publiceren

1. Wat houdt de ANBI-status in?
"ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je een ANBI bent mogen mensen [...]

Tien tips voor de Nationale Herdenking op 4 mei

Hoe kan uw gemeente meedoen?

1. Geef op zondag 5 mei in uw eigen kerkelijke gemeente aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Zoek hiervoor bijvoorbeeld [...]

Generale synode gunt nieuwe kerkplekken zelfstandigheid

Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, [...]

Carel de Vries benoemd tot lid moderamen

Carel de Vries is werkzaam als interimmanager en consultant in het onderwijs. De Vries is ouderling-kerkrentmeester in de Oude Kerkgemeente in Ede. Daarnaast [...]

Generale synode overwegend positief over idee kerkcampus
<p>Directeur Jurjen de Groot schetst in zijn presentatie het beeld van een bijenkorf waar bijen in en uit vliegen en elkaar en de wereld om zich heen inspireren. [...]