MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 februari 2024 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Jeugddienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 31 - Ben je groot of ben je klein
Orde van dienst:
Jeugddienst 4 februari
Welkom
Samenzang: Psalm 100*
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema
Band: Altijd nog wel ergens Halleluja (Matthijn Buwalda)
Gebed
Jongste kinderen naar de kindernevendienst, we zingen:
Hemelhoog 389 Ben je groot of ben je klein (kinderlied met band)
Interactie
Uitleg
Bijbellezing: Lucas 2: 41-52 (Bijbel in gewone taal)
Uitleg
In mijn bloed - Snelle
Uitleg
Samenzang met band: Breng ons samen (Sela)
Kinderen terug van de kindernevendienst
Dankgebed en voorbeden
Collecte ondertussen: Houd vol houd vast (Bløf) door de band
Kinderen terug van de oppas
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416 liedboek)
Zegen
Psalm 100
1. (Berijming van 1773)
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. (Berijming van 1967)
Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.`
3. (De nieuwe psalmberijming 2021)
Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling van Ontvangst: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Ouderling: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Rosita Geuze
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Jantine Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.