MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 januari 2024 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
aanvangslied: Psalm 146: 1, 2 en 3 (berijming 1773, melodie Joh. de Heer)
1. Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
`k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
`k Zal, zo lang ik `t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

2. Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt;
Zoudt g` uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d` aarde weer,
Storten met hun aanslag neer.

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in `t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 133 (|Joh. de Heer) ‘Hij die rustig en stil’
geloofsbelijdenis
lied: 919 (Liedboek 2013) ‘Gij die alle sterren houdt’
gebed
lied: 904: 1, 3 en 5 (Liedboek 2013) ‘Beveel gerust uw wegen’
lied: 686 (Hemelhoog) ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’
orgelspel: ‘Komt als kinderen van het licht’, Feike Asma (1912-1984)
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 7 – 11
lied: 667 (Hemelhoog) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
overdenking
lied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
gebed
lied: Psalm 84: 1, 5 en 6 (Liedboek 2013) ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
onderwijl wordt er gecollecteerd
lied: 285 (Hemelhoog) ‘Stilte over alle landen’
wegzending en zegen (gesproken ‘amen’)
lied: 425 (Liedboek 2013) ‘Vervuld van uw zegen’
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.