MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 januari 2024 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 18 - Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 63: 1, 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
Stil gebed, votum en groet
Lied 531: 1, 3 (Jezus die langs het water liep)
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied 150a: 2, 4 (Geprezen zij God!)
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
kinderlied 18/ Hemelhoog 89 (Een wijs man bouwde zijn huis op de rots)
Lezen: Marcus 1: 14-20
Hemelhoog 386: 1, 4, 5 (Wil je opstaan en Mij volgen)
Verkondiging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523 (Ik geloof in God de Vader)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 975: 1, 2, 3, 4 (Jezus roept hier mensen samen)
Gebed, besloten met Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte/ kinderen terug van de oppas
Lied 981: 1, 2, 4, 5 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Zegen / gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. D. van Smirren
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.