MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 7 januari 2024 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 20 - Jezus is de goede Herder
Orde van dienst:
orgelspel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ , J.S. Bach (BWV 684)
afkondigingen
intochtslied: Psalm 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Wat willen al die wereldleiders toch’
leefregel
lied van verootmoediging: 286 (Hemelhoog) ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: 20 (Adventskerkbundel) ‘Jezus is de goede herder’
Schriftlezing: Marcus 1: 1 – 12
lied: 687: 1 en 2
verkondiging: ‘De doop van Jezus’
lied: 524: 1a, 2v, 3m, 4v, 5a ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 72: 7 ‘Laat ons de grote naam bezingen’
wegzending en zegen
gezongen amen
orgelspel
Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. J. Hoogendijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Rosalie Sneep
Kindernevendienst Groep 1: Jantine Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Leiding 12+: Annemieke Kalf
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.