MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 mei 2023 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 15 - Lees je bijbel, bid elke dag
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied
: Psalm 78: 1 en 2 ‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied
: Psalm 42: 1 en 3 ‘Evenals een moede hinde’
het doopformulier
terwijl de kinderen worden binnengedragen/binnenkomen, zingen we lied:
‘Water, water van de doop’
doopgebed
gezongen credo
: 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
vragen aan de ouders
moment met de kinderen
bediening van de Heilige Doop
vraag voor de gemeente
(gemeente gaat staan)
We mogen als gemeente van Christus weten dat we samen ook onze verantwoordelijkheden hebben rondom deze kinderen. Daarom vraag ik u: wilt u deze kinderen naar úw vermogen helpen om te groeien in het geloof en Christus als hun Heer na te volgen. Als u die verantwoordelijkheid erkent, zeg mij dan na: Ja, dat willen wij.
we zingen de dopelingen en de ouders staande toe: Psalm 134: 3 + lofprijzing
Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Uw naam zij glorie toegebracht!
Die naam draagt nu een nieuw geslacht,
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest.

de doopkaarsen worden aangestoken
de kinderen worden de kerk uitgedragen/verlaten de kerk en de andere kinderen gaan naar de kindernevendienst, ondertussen luisteren we naar
dankzegging en gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing
: Psalm 78: 1 – 11 (NBV21)
lied: Psalm 119: 3 en 4 ‘U dank ik, Heer, in opgetogenheid’
verkondiging
lied
: 510: 3 en 4 (Hemelhoog) ‘O mocht ik U beminnen’
de kinderen komen terug in de dienst
aandacht voor het Pinksterproject
kinderlied
: 15 (Adventskerkbundel) ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ (Nederlands en Engels)
gedachtenis overleden gemeentelid
lied
: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied
: 415: 1 en 2 ‘Zegen ons, Algoede’
wegzending en zegen
gezongen amen
: 415: 3 ‘Amen, amen, amen!’
uitleidend orgelspel

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.