MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 april 2023 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Zangdienst
zondag 23 april 2023
16.30 uur

orgelspel
afkondigingen
aanvangslied: Psalm 89: 1, 3 en 7 ‘Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 413 (Liedboek 2013) ‘Grote God, wij loven U’
geloofsbelijdenis: 523 (Hemelhoog) ‘Ik geloof in God de Vader’
gebed
lied: nr. 16 (bundel Joh. de Heer, zie onder)
lied: nr. 413 (Evangelische liedbundel) ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
orgelspel: ‘De Heilige stad’
schriftlezing: Lucas 24: 13-35
lied: 837: 1, 3 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
overdenking
lied: 247 (Liedboek 2013) ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’
gedicht
lied: 659 (Liedboek 2013) ‘Kondig het jubelend aan’
gebed
lied: Gezang 467 (Liedboek 1973) ‘O eeuwge Vader, sterk in macht’
collecte
lied: ‘Ga maar gerust’ (zie onder)
wegzending en zegen (gesproken ‘amen’)
lied: Gezang 470 (Liedboek 1973) ‘Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God’
orgelspel

Lied 19: 1, 3 en 4 (bundel Joh. de Heer)

`k Ben reizend naar die stad,
waar Christus `t licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer,
maar eeuw`ge blijdschap
wacht de ziel,
daarboven bij de Heer.
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God zelf is zijn loon.
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.


‘Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan’ (uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, deel 2).

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Martine Stapper
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.