MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 april 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Pasen
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 23 - Hij leeft
Orde van dienst:
m.m.v. Alphens Paaskoor o.l.v. Simon Stelling

vanaf ongeveer tien minuten voor aanvang van de dienst zingen we:
lied 630: 1, 2 en 4 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’
lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
– lied 641: 1 en 4 ‘Jezus leeft en ik met Hem’

afkondigingen
intochtslied: Psalm 150a ‘Geprezen zij God’

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
Paaskoor en gemeente: ‘Ubi caritas’ (lied 568a)
geloofsbelijdenis
lied: Psalm 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’

gebed om vergeving en de opening van het Woord
Paaskoor: ‘God of mercy, God of grace’

kindermoment
kinderlied: 12 (Adventskerkbundel) / 182 (Hemelhoog) ‘Hij leeft’

lezing van het Paasevangelie: Johannes 20: 1 – 18
Paaskoor: ‘Christus resurrexit’
lied: 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’
verkondiging
lied: 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’
Paaskoor: ‘Hallelujah, He’s alive’ with ‘Hallelujah, What a Savior!’

dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
lied: 642: 1, 2, 4 en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
lied: 634 ‘U zij de glorie’
orgelspel: ‘Hallelujah’ uit The Messiah (G.F. Händel)
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie zetten: Dhr. P. van ’t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.