MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 19 maart 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 22 - Weet je dat de lente komt
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 122 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Ik spring van blijdschap op’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aanvangstektst: Jesaja 66: 10
lied: 1005: 1 en 5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
leefregel
lied: Psalm 143: 8 en 9 ‘Laat ‘s morgens uw genade dagen’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kindermoment
kinderlied: 207 (Hemelhoog) ‘Weet je dat de lente komt’
schriftlezing: Johannes 9: 1 – 13 en 26 – 39
lied: Psalm 27: 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here’
verkondiging
lied: 298 (Hemelhoog) ‘Genade, zo oneindig groot’
Gedachtenis
lied: ’Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek 1973): ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Dhr. J. van Doorn
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.