MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 12 maart 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Deurcollecte t.b.v. energielasten
Kinderlied:
Kl 24 - Vertel het aan de mensen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 25: 1, 3, 7 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 283: 1, 2, 3, 4 (In de veelheid van geluiden)
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg: Romeinen 13: 8-10
Hemelhoog 309 (Meer liefde, meer kracht) (alleen de nederlandse tekst, graag twee keer zingen)
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Kinderlied 24 (Vertel het aan de mensen)
Kinderen naar de kindernevendienst en 12+
Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 en 39-42
Lied 321: 1, 2, 5, 6 (Niet als een storm, als een vloed)
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 686 (Leid mij, Heer, o machtig Heiland)
Kinderen komen terug van nevendienst en 12+
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte (Kinderen komen terug van de oppas)
Lied 653: 1, 3, 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Zegen / gezongen amen
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Koffie zetten: Mw. J. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Leiding 12+: Martine Wielinga
Leiding 12+: Joop Westdijk
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.