MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 22 januari 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 30 - Diep, diep, diep als de zee
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 97: 1 en 5 ‘Groot koning is de Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
voorbereiding viering heilig avondmaal
lied: 519: 2 en 3 (Hemelhoog) ‘Sterk ons wankelend vertrouwen’
gebed
woord van Gods genade
voor de kinderen
kinderlied: 327 (Hemelhoog) ‘Diep, diep, diep als de zee’
schriftlezingen: 1 Koningen 19: 1 – 8 en Jacobus 5: 16b - 18
lied: Psalm 71: 11, 12 en 13 ‘Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen’
verkondiging
geloofsbelijdenis, lied: 342 ‘In God de Vader op zijn troon’
de kinderen komen terug in de kerk
viering heilig avondmaal: gedachtenis van Christus, onderwijzing, gebed
inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel,
terwijl wij zingen: 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
delen van brood en wijn
dankzegging
slotlied: 103c: 1 en 3 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.