Menu



Informatie over de kerkdienst
zondag 21 januari 2024 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 63: 1, 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied 150a: 2, 4 (Geprezen zij God!)
Gebed om de heilige Geest
Lezen: Marcus 1: 14-20
Lied 531: 1, 3 (Jezus die langs het water liep)
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523 (Ik geloof in God de Vader)
Avondmaalscollecte terwijl we zingen: Lied 381: 1, 2, 3, 4, 5 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
Onderwijzing
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: Lied 381: 6
Collecte
Lied 981: 1, 2, 4, 5 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Zegen / gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. P. Sneep
Ouderling van Dienst: Dhr. T. de Vries
Ouderling: Dhr. C.J. Sneep
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Koffie zetten: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.