MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 december 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Derde Advent
Doopdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Doopdienst van Noël Geuze en Feline de Weerd
11 december 2022 Adventskerk
ds. Sara de Vries-Terpstra
Welkom en mededelingen
Aansteken derde adventskaars + gedicht
Psalm 146: 1, 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Hemelhoog 617: 1, 2, 3 (De zon komt op)
Noël en Feline worden de kerk binnengedragen
Presentatie
Lied 778: 1, 2, 3, 4, 5 (O Here God, - ons liefst verlangen)
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Geloofsbelijdenis: Lied 344 (Wij geloven één voor één)
Doopvragen aan de ouders
We zingen met de kinderen kinderlied 30: (Hemelhoog 327) Diep als de zee
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente: (tekst op beamer)
Gemeente, wilt u Noël en Feline, die vandaag gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien
in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw
antwoord?
Antwoord: Ja
Toezingen: Hemelhoog 473 (aangepaste tekst*)
Aansteken van de doopkaarsen
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit Lucas 1: 39-56
Luisterlied: Geef licht (Stef Bos)
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 399: Samen in de naam van Jezus
Kinderen komen terug van de kindernevendienst, aandacht voor adventsproject
Bericht van overlijden
Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven (Kinderen komen terug van de oppas)
Lied 444: Nu daagt het in het oosten)
Zegen/ gezongen amen

*Aangepaste tekst Hemelhoog 473
Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven
die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.


Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. A.W.A.P. Bouman
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.