MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 4 december 2022 - 10:00 uur
Dhr. H. de Vries, uit Nieuw Vennep
Tweede Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 9 - Dank U wel voor de sterren en de maan
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: lied 439: 1,2
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 645 (Hemelhoog) Jezus, wij verhogen U (2x)
Leefregels (Ef. 4:32 – 5:20)
lied van verootmoediging: 439: 3,4
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving (1 Joh. 1:5-9)
antwoordlied: Psalm 16: 3, 4
voor de kinderen
kinderlied: 675 (Hemelhoog) ‘God heeft een plan’
schriftlezing: Lucas 1:26-38
lied: 473 ‘Er is een roos ontloken’
schriftlezing: Jesaja 55:8-13
verkondiging
lied: 119a: 1, 2, 3 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: Lied 653: 1, 3 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie zetten: Dhr. P. van ’t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.