MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 20 november 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra
Laatste zondag kerkelijk jaar
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 24 - Vertel het aan de mensen
Orde van dienst:
organist: Simon Stelling
solist: Martine Straesser, alt
Sebastian Büchner en Martine Stapper, zang

inleidend orgelspel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ – BWV 645 (J.S. Bach, 1685-1750)
afkondigingen en uitleg liturgisch bloemstuk
intochtslied: Psalm 98: 1 en 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 287: 1 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet’
leefregel: Romeinen 12: 9 – 21
lied: Psalm 139: 8 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Doorgrond mijn hartsgeheimen, Heer’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 691 (Hemelhoog)/Adventskerkbundel 24 ‘Vertel het aan de mensen’
schriftlezingen: Matteüs 25: 31 – 40 en Openbaring 20: 11 – 15 en 21: 1 – 4
lied: 748: 3, 4 en 5 ‘Als Hij het boek geheven houdt’

verkondiging

we luisteren naar ‘Schlummert ein, ihr Matten Augen’ – J.S. Bach (1685-1750)

gedachtenis van de gestorvenen
(viermaal afgewisseld door het zingen van lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’)

stilte

we luisteren naar ‘Pie Jesu’ – Maurice Duruflé (1902 – 1986)

Tekst: Pie Jesu, Domine, dona eis requiem, dona eis requiem.
Vertaling: Godzalige Jezus, Heer, geen hen rust, geef hen rust.
dankzegging en voorbeden
we luisteren naar en zingen ‘De mensen die we missen’ (Sela)

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.


God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

(Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith.)

inzameling van de gaven
slotlied: 413 (Evangelische liedbundel) ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ (op verzoek)
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
uitleidend orgelspel: ‘Eens, als de bazuinen klinken’
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.