MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 7 augustus 2022 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 31 - Ben je groot of ben je klein
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 62: 1, 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 215: 1, 5, 6, 7 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)
Gebed
Woord voor onderweg: 1 Tim. 6: 17-19
Psalm 119: 6, 13 (O God, ik ben van harte zeer verblijd)
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Hemelhoog 389 (Ben je groot of ben je klein)
Kinderen naar de kindernevendienst
Eerste schriftlezing: Psalm 131
Psalm 131: 1, 2, 3 (O Heer er is geen trots in mij)
Tweede schriftlezing: Marcus 8: 34-38
Lied 843: 1, 2, 3, 4 (Wat te kiezen)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 675 (Geest van hierboven)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 903: 1, 6 (Zou ik niet van harte zingen)
Zegen/ gezongen amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. H. Versteeg
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie zetten: Mw. E. Blijenbergh
Oppasdienst: Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Martine Stapper
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.