MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 10 april 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Palmzondag
School en kerk-dienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 21 - Samen op weg naar Pasen
Orde van dienst:
Thema: We zijn er bijna. (Maar nog niet helemaal!)
Welkom
Hemelhoog 38 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Psalm 121))
Bemoediging en groet
Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)
Gebed
Kinderlied 21 (Samen op weg naar Pasen)
Filmpje
Hemelhoog 195 (Wij zwaaien met takken)
Vertellen en uitspelen: Lezen: Lucas 19:29-40
Lied: Zet de deur maar open
Optocht met palmpaasstokken met (Hosanna, hosanna we maken een rij)
Danken en bidden
Hemelhoog 547 (Onze Vader, versie Elly en Rikkert)
Hemelhoog 473 (Zegenlied)
Zegen
(gezongen amen)
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. B.E. van Ark
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (gebouw SKA): Inge Wielinga
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
BHV: Sjanie Fousert-den Oudsten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.